Konservatoriets Pigekor, Kirkegade 61, 6700 Esbjerg, 63 11 99 00

Korleder: Lone Gislinge: lonegislinge@gmail.com

Formand: Mikkel Fisker: mfi@dahllaw.dk

Kasserer: Jens Peter Fjord: jpfjord@gmail.com

Sekretær og hjemmesideansvarlig: Dorthe Albertsen, dal@contea.dk 

Tante- og tøjansvarlig: Ena Tøt Nielsen: enanielsen459@msn.com

Fadderskabs Sponsoransvarlig: Brian Robert Hansen: brh@tdcadsl.dk

Facebook